ДАРЕНИЕ СПОНСОРСТВО

СПОНСОРСТВО
Спонсорството е инвестиция не само в едно от нашите пътувания, но то ще подобри имиджа на компанията спонсор. Когато избирате да спонсорирате някое от нашите пътешествия, Вие избирате кауза, която да подкрепите и която да стане лица на Вашата компания.
Когато ставате спонсор, Вие заявявате Вашата социална отговорна позиция и давате своя принос за развитието на спорта, за мира и приятелството между народите.

ДАРЕНИЕ
“Здравей уважаеми Приятелю! Благодарим Ви, че посетихте нашият сайт и се спряхте в нашата секция за ДАРЕНИЕ! Дарението, е вашето доброволно даване на средства за осъществяване на нашите пътешествия, които се осъществяват за развитието на спорта, за осъществяване на контакт с нови приятели, за заснемане на важни исторически обекти и представянето им пред широката общественост.
Сметка EUR 
BIC: RZBBBGSF        

IBAN: BG11 RZBB 9155 1010 3940 69

Сметка в Лева
IBAN     BG46 PIRB 8050 4606 1829 61
BIC      PIRBBGSF